• Privacy policy

  Privacy Policy
  Reisbureau Vice Versa hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

  Dit privacy beleid is mede van toepassing op <holding en of dochterondernemingen> (hierna <naam van dochterondernemingen>).

  Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

  Wanneer je gegevens aan Reisbureau Vice Versa verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

  Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder <nummer(s)>. Je kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

  Invullen van persoonsgegevens

  Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren.

  Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

  Verzameling van persoonsgegevens

  Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Reisbureau Vice Versa verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage.

  Verwerking van persoonsgegevens

  Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

  Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

  Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

  Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen bij info@reisbureauviceversa.nl

  Vragen
  Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: info@reisbureauviceversa.nl

  Wijzigingen
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

  Laatste wijziging: 25-5-2016